top of page

PRIVACY

Versie 01-12-2020 

Bij By Boris vinden we uw privacy belangrijk. We verzamelen dan ook niet meer gegevens dan noodzakelijk voor een goede afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast verzamelen we geen gegevens zonder uw toestemming. Hieronder beschrijven we welke (persoons)gegevens we precies verzamelen en waarvoor we deze gebruiken, welke cookies we plaatsen en met welke derde partijen we gegevens delen. 

(Persoons)gegevens 

Welke (persoons)gegevens verzamelen we? 

Als u bij ons een bestelling plaatst verzamelen wij de volgende gegevens: 

  • Voornaam 

  • Achternaam 

  • E-mailadres 

  • Wachtwoord 

  • De datum van jouw eerste bestelling en de daarop volgende bestellingen 

  • Afleveradres/ factuuradres 

  • Telefoonnummer 

  • Gebruikte betaalmethode(s) 

  • Welke producten er zijn besteld 

  • Retouren 

 

Gegevensbeheer en privacy: 

Door het creëren van een account worden uw persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van www.byboris.nl.  Alle gegevens die u ons doorgeeft worden enkel gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor de verkoop, zoals het verwerken van bestellingen en klantenbeheer. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten, u ontvangt geen ongevraagde mail (spam) van ons. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door byboris.nl nageleefd. Klanten hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 

Hoe lang worden (persoons)gegevens bewaard? 

We bewaren (persoons)gegevens zolang we verwachten deze mogelijk in de toekomst nog te gaan / moeten gebruiken. Uiteraard zullen we uw (persoons)gegevens meteen verwijderen of wijzigen indien u daarvoor een verzoek indient. 

Hoe kunt u ervoor zorgen dat u geen e-mails ontvangt? 

Stuur hiervoor een mail naar info@byboris.nl waarin u aangeeft geen e-mails te willen ontvangen (geef hierin ook duidelijk aan om welk e-mailadres het gaat).

Gelieve dit te doen alvorens je een bestelling plaatst of direct erna. We zullen dan zorgen dat u geen relevante acties en aanbiedingen middels de mail ontvangt. Tevens kunt u onderaan elke mail klikken op de link ‘afmelden’ om u af te melden voor verdere e-mails. 

Hoe kunt u een klacht over ons indienen m.b.t. de verwerking van uw (persoons)gegevens? 

Stel eerst ons hiervan op de hoogte. We proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Mocht u daarna alsnog niet tevreden zijn met de wijze waarop we u vraag / verzoek verwerken, dan kunt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens een formele klacht indienen. 

Heb je verder nog vragen betreffende bovenstaande onderwerpen? Stuur dan een mail naar  info@byboris.nl.   

bottom of page